Author Topic: Avukatlık Hizmetleri  (Read 7 times)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 671
    • View Profile
Avukatlık Hizmetleri
« on: January 26, 2021, 01:19:58 am »
Avukatlık Hizmetleri

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını mahkemede savunmalarının yanında, hukuki sorunların çözümünde de görüş bildirme, öneri sunma gibi görevleri de yerine getirirler. Danışma görevleriyle müvekkillerine doğru karar vermeleri içi yol gösterici rol oynarlar ve alternatif çözüm yollarını, bu yolların yararlarını ve tehlikelerini anlatırlar. Uyuşmazlıkların davaya dönüşmesini sağlayarak gereksiz çekişmelerin de önüne geçerler.

Avukatlık Hizmeti Nedir?

Aile içinde yaşanan sorunlardan suçlamalara, ekonomik nedenlerden gayrimenkul işlemlerindeki anlaşmazlıklara, miras davalarından iş kazalarına, güvenlik problemlerinden finansal krizlere birçok konuda avukatlar hizmet verir. Her türlü hukuki konuda haklarınızın savunulması ve kaybettiğiniz hakların geri kazanılması için bu hizmetler hukuk bilgisi olan kişiler tarafından verilir.

Avukat Danışmanlık Hizmetleri

Avukatlık hizmetleri arasında, avukat danışmanlık hizmetleri, mahkemede savunma hizmetleri kadar önemlidir. Avukat ve müvekkillerinin disiplin içinde görüşmesi sayesinde doğru yol izlenerek davalarda başarı elde edilebilir. Müvekkilin hukukunu olumsuz yönde etkileyecek yanlış mütalaalarvermesine yol açar. Aynı zamanda avukatlık mesleğine olan güven de sarsılır.

Danışma görevinin yapılabilmesi için meslek kurallarına riayet edilmesi ve bu yönde hareket edilmesi zorunludur. Avukatlık büroları, verdikleri hizmetlerde davaların takibi ve diğer hukuk hizmetlerinde meslek kurallarına titizlikle uyum sağlarlar. Etkili, hızlı ve şeffaf şekilde sonuç odaklı olarak çalışan avukatlık büroları sayesinde davalar lehinize sonuçlanabilir.

Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamında Neler Var?

Avukatlık hizmetleri kapsamında her türlü delilin toplanması, arabuluculuk görüşmelerinin sonuçlandırılması, dava öncesinde ve dava içerisinde delil toplanması, kişi ve kurumların yargı önünde temsil edilmesi, sözleşme tanzim edilmesi ve imzalanması, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması, alacak takipleri için icra dosyaları hazırlamak ve takip edilmesi, iddia veya savunma dilekçesi hazırlamak, ceza hukukunda soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki müdafilik ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi, mahkemeye gidilmeden uzlaşma yapmak sayılabilir.

Hangi Hukuki Konularda Hizmet Verilir?

Avukatların hizmet vermesinde en önemli şey sonuç odaklı olmalarıdır. Birçok hukuki konuda hizmet veren avukatlar, davaların sonuçlanması için hukuk bilgilerini kullanarak hem danışmanlık hem de mahkemede savunma işlemlerini gerçekleştirirler. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler için verilen avukatlık hizmetleri sigorta ve tazminat hukuku, acentelik hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, sözleşme hukuku, idare ve vergi hukuku gibi konuları kapsar.

 Hem iş hayatında hem de sosyal yaşantıda olabilecek veya olmuş olan mağduriyetlerin ve kayıpların minimuma indirilmesi için bu hizmetler verilir. Meydana gelecek kayıplara karşı zararları ortadan kaldıracak hızlı, pratik ve bilimsel çözümler, avukatlar tarafından üretilmelidir.

Ceza Hukuku Konusunda Avukatlık Hizmetleri

En zorlu davalar ceza hukuku kapsamında oluyor. Ceza avukatları tarafından yürütülen ceza hukuku davalarında şüpheli olan kişinin işlediği suçun cezasını alabilmesi için yüksek gayret gerekiyor. Müvekkillerle cezaevlerinde avukatlık hizmetleri kapsamında görüşülebiliyor. Ancak bu kolay olmuyor ve avukatlar kişilerin haklarını savunmakta zorlanabiliyorlar. Mahkeme tarafından baskı altına alınabilen avukatlar, özellikle olayların basına yansımasını engellemek için engel olabiliyorlar.

Yargı önüne çıkan herkesin hangi ağırlıkta suç işlediği bilinmeli ve haksız yere ceza alması önlenmelidir. Bu yüzden avukatlık hizmetleri önemlidir. Soruşturma ve kovuşturma anında müvekkillerin savunmalarını avukat yapar ve hak ve çıkarlarını korurlar.

Avukatlar, davalar açılmadan önceki süreçlerde de hizmet vererek mağduriyetlerin giderilmesi için delil incelemesi de yapabilir. Yargılama aşamasındaysa şüpheli sıfatından sanık konumuna gelen kişiler, ceza avukatlarını devreye sokabilirler. Davaya konu olan detayların ve süreçlerin incelemesi bu aşamada önemlidir. İncelenen dosyalar sayesinde davadan daha başarılı sonuç alınabilir. Avukatlık hizmetleri için https://naryahukuk.com/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Share on Facebook Share on Twitter