Author Topic: Doğalgaza ayda 600 TL yerine 100 TL vermek.  (Read 1 times)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 671
    • View Profile
Doğalgaza ayda 600 TL yerine 100 TL vermek.
« on: July 08, 2020, 05:26:29 pm »
JESDER Başkanı Ufuk Şentürk 100 metrekarelik evin ısıtılması için 600 TL doğalgaza para verenler, 100 TL'ye evini ısıtır diyerek jeotermal enerjini önemini vurguladı.

Çıktığı her televizyonda her gazetede yerli ve milli enerji kaynağı olan jeotermalin önemini anlatmaya çalışan JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği) başkanı Ufuk Şentürk "Yerel yönetimlere sesleniyorum, Bizler şehirlerimizi daha konforlu hale getirmek için hazırız. Lütfen siz de jeotermal ısıtma için gereken altyapı hazırlıklarınızı yapın, birlikte çalışalım, halkımız kazansın" dedi.

Türkiye, Avrupa'da 1. Sırada
Jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin olan Türkiye Avrupa'da bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yer kabuğunun farklı derinliklerinde bulunmakta olan birikmiş haldeki ısının oluşturdukları sıcaklık derecesinin, bölgesel olarak değişen ortalama atmosfer (atm) sıcaklığının üst seviyesinde olan ve çevresinde mevcut olan yerüstü ve yeraltı sularına sularına oranla daha çok çözülmüş mineral, gaz ve çeşitli tuzlar bulundurabilen basınç altındaki buhar yolu ve sıcak suyun aracılığı ile yüzeye taşınmakta olan ısıya jeotermal enerji denmektedir.

Jeotermal enerji, genel olarak yer altından yer üstüne kadar ulaşabilen kırıkların ve çatlakların oluşturmuş oldukları zayıf kanallar aracılığı ile yüzeylenmiş olan sulardan veya özel açılabilen sondaj kuyularından elde edilebilmektedir.

Jeotermal enerjilerin kaynakları buhar, sıcak kayalar, yeryüzüne yakın konumda olan magma ve sudur. Jeotermal enerji, ek olarak fosil yakıtlara ekstra enerji kaynaklarının içerisinde en mühim olanıdır.

Jeotermal enerji, ucuz, yenilenebilir, tükenmeyen, güvenilir, sürdürülebilir, çevre dostudur. Ayrıca yerli olan bir enerji kaynağıdır. Jeotermal kaynakların önemli olan üç bileşeni vardır:

1) Isı kaynağı
2) Mevcut ısının yer altından yeryüzüne taşınmasını gerçekleştiren akışkan
3) Suyun dolaşımının gerçekleştirilmesi için yeterli düzeyde kayaç geçirgenliği

Jeotermal Enerji Kullanım Alanları Nerelerdir?

- Enerji üretimi
- Soğutma ve ısıtma uygulamaları (merkezi soğutma, merkezi ısıtma, sera ısıtması, kümeslerin ve ahırların ısıtılması gibi)
- Endüstriyel amaçlı kullanımlar (kurutma işlemleri, proses ısı temini gibi)
- Gübre, ağır su, lityum, karbondioksit, hidrojen gibi maddelerin ve mineral maddelerin üretimi
- Bayer's yolu kullanılarak alüminyum eldesi
- Şeker ve tuz endüstrisi
- Damıtma, fermantasyon, sağlık tesisleri, yüzme havuzları
- Kent ısıtma, toprak ısıtma, balık kurutma
- Termal turizm sektöründe kaplıca amaçlı kullanımı
- 30 selsiyusa kadar düşük olan sıcaklık derecelerinde kültür balıkçılığı
- Mineral madde bakımından zengin olan içme sularının üretilmesi gibi değerlendirme ve uygulama alanlarında kullanımları gerçekleştirilmektedir.


Web Site: https://jesder.org

Share on Facebook Share on Twitter